Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

flybird
Stosowanie wulgaryzmów to sztuka. Jeśli robisz to za często, staje się nudne. A jeśli w ogóle z tego rezygnujesz, to coś cię omija.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
flybird
1721 9d51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
flybird
0318 4842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
flybird

i powiedziałam mu, ze mam klaustrofobię i boję się jeździć windami. A wiesz co on na to? Zapytał czy ktoś kiedyś przytulał mnie w tej windzie, żebym się nie bała. Rozumiesz? To był taki typ romantyka, o jakim piszą w książkach. Taki, o którym powszechnie mówi się, że wymarł.

— Charlotte Nieszyn Jasińska 'Miłość mieszka tuż za rogiem'
Reposted frombzdura bzdura
flybird
9971 56f5 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
flybird
5146 de45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3160 d4e8 500
Reposted fromjustinwright justinwright
flybird
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromblueberryhurricane blueberryhurricane
flybird
flybird
Cały dzień chlania browarów otwiera Cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— mistrz Żulczyk
Reposted fromzenibyja zenibyja
flybird
jak coś się nie mieści w głowie, to trzeba mieć to w dupie.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromkyte kyte
flybird
9147 0d14
Reposted fromimeggyman imeggyman
flybird
flybird
flybird
Bawisz się ludźmi, nie wiesz co czujesz, nie wiesz co siedzi w Twojej głowie. Ja już więcej nie zniosę takiej huśtawki emocjonalnej. Albo zostajesz, albo znowu uciekasz. A wtedy..wtedy to będzie koniec.
— jakie trafne. Czas to w końcu wyznać.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
flybird
9145 542a 500
Reposted fromill-take-no-more ill-take-no-more
flybird
Reposted fromgruetze gruetze
flybird
5359 07cb
Reposted fromfungi fungi
flybird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl